Ano ang dahilan para mas gusto ng ilang nagpapahayag na marinig ang pangitain mula sa may-ari nito?

Ano ang dahilan para mas gusto ng ilang nagpapahayag na marinig ang pangitain mula sa may-ari nito? Ang sagot lamang sa katanungang ito ay ang pangitain ay isang pangkat ng mga simbolo at ang naghahanap ay maaaring magkakaiba sa pagkukuwento mula sa carrier, ang pangunahing tampok ng paningin ay maaaring hindi mahalaga mula sa pananaw ng carrier, at samakatuwid ay mas mabuti para sa akin na isalaysay ito mula sa may-ari nito.