Angkan ng mga anghel

Kung nakita niya na parang ang mga anghel ay nahulog mula sa langit patungo sa lupa sa bench, ito ay katibayan ng mga taong Izz na tama, pinapahiya ang mga tao ng kasinungalingan, at ang suporta ng Mujahideen, ang mga sumusunod sa kanila sa imahe ng mga kababaihan ay nagsisinungaling ito Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa talata : ~ Ovocefakm iyong Panginoong lalaki at kumuha ng mga anghel na babae Dapat mong sabihin sa mga salitang Mahusay .~