Haba

Haba : Sinumang makakita nito na parang ito ay mahaba, pagkatapos ay nadagdagan niya ang kanyang kaalaman at pera . At kung ang taong nasa pangitain ay isang sultan na may matibay na awtoridad, at may mabuting pag- uugali sa kanya, at kung siya ay isang mangangalakal, ang kanyang kalakal ay nakuha, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ( Pinadagdagan niya siya ng awtoridad sa kaalaman at sa katawan ) . Kung ang taong nangangarap ay isang babae, kung gayon ang kanyang paningin ay nagpapahiwatig ng pagkaulila at panganganak .