Isang simbahan para sa mga Kristiyano at Hudyo

At sinumang makakakita na ang kanyang bahay ay naging isang pangako ng katapatan sa mga Kristiyano : Ang kanyang sinabi tungkol sa kapalaran ay katumbas ng sinabi ng mga Kristiyano . Kung nakita niya na ang kanyang bahay ay ginawang simbahan para sa mga Hudyo, ang kanyang sinasabi ay katumbas ng sa mga Hudyo .