Maalat na karne

Ang maalat, nasira, at pinatay na karne, kung pumapasok sa isang bahay, ay isang mabuting bagay na magdadala sa kanila sa isang kalamidad na nabanggit na at namatay, hanggang sa naabot na ang karne .