Tigre

Al-Nimr : Ang kurso ng leon ay tumatakbo, at siya rin ay isang masasamang tao, mapaghiganti, at lihim na tao, kung siya ay nasa kanyang sarili isang taksil at taksil na kaaway at isang maliwanag na kaaway, at sinabing isang hindi makatarungang Sultan at pinangangasiwaan din ng tigre ang kurso ng lioness . At ang pagpasok ng tigre, ang pagpasok ng isang mabangis na tao, at ang pagkain ng kanyang laman ay sinabi na ang ulo .