Nakasuot

Daraa : isang babae o pagtakas mula sa pagkabalisa at pagkabalisa. Kung mayroon siyang kalasag at may panulat at dyaryo sa kamay, nasiguro niya ang kahirapan sa pamamagitan ng paglilingkod sa hari . Tulad ng para sa balahibo sa taglamig, maganda ang pakiramdam at mayaman, at sa tag-init ay mabuti ito para sa matinding paghihirap .