Nakikita ang pagsusuka

At sinumang nakakita na siya ay maka-diyos at madali iyon para sa kanya, nangangahulugan ito ng pagsisisi o pagpapanumbalik ng katotohanan sa kanyang pamilya, at kung mahirap para sa kanya iyon, ito ay isang parusa. Kung nakikita niya ang pasyente na iyon, siya ang kanyang kamatayan. At kung makita iyon ng isang buntis, nagkamali siya at kung sino man ang makakakita na kinain niya ang kanyang suka ay bumalik siya sa kanyang regalo at sinabi na may kalungkutan at pagkasira Na sinuka niya ang lahat sa kanyang tiyan, ipinapahiwatig nito ang kanyang pagkamatay