Nakakakita ng dumi

At sinumang makakakita na siya ay naglalabas ng isang pagdumi, kung gayon siya ay nasa dalawang paraan ng isang takot sa awtoridad at isang multa, at papatayin ng manlalakbay ang kalsada, at sinumang makakita na siya ay lumikha ng isang kaganapan sa isang lugar, ginugol niya ang kanyang pera sa ang kanyang hangarin, at kung ang lugar ay hindi kilala, gumastos siya ng ipinagbabawal na pera, at kung sanhi sa kanyang damit ay gumawa siya ng imoralidad o sa kanyang kama ay isang malubhang karamdaman o marahil isang pagkakaiba Ang kanyang asawa o sa isang lugar at tinatakpan ito ng dumi, kung gayon siya ilibing ang pera, at kung sino man ang makakakita na kumakain siya ng dumi ng tao, pagkatapos ay tumama siya sa ipinagbabawal na pera at maaaring magsalita ng mga malalaswang salita na pinagsisisihan niya at lahat ng lumalabas mula sa tiyan ng mga tao, hayop at mana, kung gayon ito ay pera. Isang dumi ng hayop, at kung ito ay isa sa mga mas kanais-nais, mayroon itong mga anak na ipinanganak sa mga kabayo, kaya kung ano ang pambabae na ipinahiwatig ng batang babae at kung ano ang panlalaki ay ipinahiwatig ng bata at kung sino man ang makakakita na umupo siya sa dumi pagkatapos ay humampas ng pera mula sa ang kanyang pagkakamag-anak, at maaaring ito ay sa mga tuntunin ng mana