Tingnan ang ulo

Sinuman ang makakita ng kanyang ulo na naputol sa isang bayan o lokalidad o sa isang pintuang-daan, kung gayon ang mga pinuno ng mga tao ay pumupunta sa lugar na iyon, at kung makita niya na kumakain siya mula sa kanila o kumuha ng isang bagay, ito ay ang kita ng pera at benepisyo, at sinumang makakakita na ang kanyang ulo ay malaki, kung gayon ito ay isang pagtaas sa kanyang pera at kung mayroon siyang posisyon pagkatapos ay isang pagtaas sa pagmamataas, at kung sa kabilang banda Napakahusay sa anumang kaso, at kung sino man ang makakakita na ang kanyang ulo ay maliit, kung gayon kabaligtaran ng kaso, at sinumang makakakita na ang kanyang ulo ay tulad ng ulo ng isang elepante, kabayo, leon, mula, o asno, kapuri-puri iyon, at kung ito ay tulad ng ulo ng isang kamelyo, baka, tupa o baboy , kung gayon hindi ito si Mahmoud at ang ilan sa kanila ay nagsabing nakita niya ang kanyang ulo bilang ulo ng isang hayop. Pinapayagan na kainin ito, kaya’t walang mali dito, at kung ito ay isang bagay na hindi pinapayagan kumain, kung gayon walang mabuti dito. At ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang pagtingin sa mga ulo ng mga hayop ay pera at ulo. Kung ito ay mula sa kinakain, kung gayon ang pera ay asawa, at kung ito ay mula sa isang bagay na hindi nakakain, ipinagbabawal. Pakinabang, pati na rin kung isinama niya siya sa hindi dapat maging katulad niya sa paggising