Nakikita ang hemoglobin

At ang pagkakita ng pigmentation sa balbas ay nagpapahiwatig ng pagtatago ng mga gawa at pagsunod, ang takip ng kahirapan, at maaari itong ipahiwatig ang pagiging artipisyal at pagkukunwari kung ito ay tinina, hindi katulad ng pigmentation ng mga Muslim, at kung sino man ang makakakita na mayroon siyang pigmentation at hindi ibinitay ang pigment, pagkatapos ay tinatakpan niya mula sa kanyang kondisyon kung ano ang sikat sa mga tao. Ipinapakita niya ang kanyang talino sa kanyang paggawa