Hen

Ang hen : isang hangal, hangal na babaeng may kagandahan, mula sa supling ng isang hari o mula sa mga anak ng isang alipin o lihim, o isang alipin, at ang sinumang papatay sa kanya ay makakahanap ng isang dalaga, isang birhen, at ang sinumang mahuli sa kanya ay makikinabang mula sa pinahihintulutan at madaling pera, at ang sinumang ubusin ang kanyang laman ay mabibiyayaan ng pera mula sa panig ng mga hindi Arab, at ang sinumang nakakita ng inahinang manok at paboreal Sa kanyang tahanan, siya ang may-ari ng kalokohan at kalokohan, at hen at ang ang mga balahibo ay sinasabing kapaki-pakinabang na pera .