Nakikita ang mga pharaohs at ang makapangyarihan

At sinumang makakakita ng alinman sa mga Faraon at sa mga makapangyarihan habang siya ay buhay o patay, siya ay pumasok sa isang bayan o lupain at naninirahan doon, ipinapahiwatig nito ang hitsura ng buhay ng mga Faraon sa lugar na iyon, at sinumang nakakita na ang sinoman sa kanila ay nagbigay. sa kanya ng isang bagay o iniutos sa kanya na likhain, pagkatapos ay ipinahiwatig niya na ang ipinagbabawal na pera ay nakuha mula sa isang hindi makatarungang hari ayon sa kanyang nakita at kung sino ang nakakita Wala sa mga paraon ang naging isang Muslim o makatarungan, kaya’t ang kanyang ekspresyon ay naiiba mula sa nabanggit.