Nakikita ang isang paboreal

At sinumang makakakita na siya ay hari ng isang peacock, pagkatapos ay nakakuha siya mula sa isang hindi Arabong pinuno o na-hit ng pera at hayop, at kung sino man ang makakakita na siya ay hari ng isang babaeng peacock, pagkatapos ay nagmamay-ari siya ng isang magandang banyagang babae may pera, at kung sino man ang makakakita na kumakain siya ng karne ng peacock, namatay ang kanyang asawa at namamana ng kanyang pera, at sinabing ang pera ay dumarating sa anak ng babaeng iyon