Si McCary

Si Makari, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng paggaling mula sa mga karamdaman, pagkakaroon ng mga kasalanan at pagdala ng mga pasanin . Marahil ay ipinahiwatig ng kanyang paningin ang potensyal para sa pinsala at ang paghanap ng ginhawa . Si Al-Makari ay ang tagapag-alaga ng mga gawain, ang nagtatanghal ng hukbo, at ang namumuno sa mga gawain ng tao, tulad ng may-ari ng pulisya at ang courier .