musk

Ang musk ay nasa isang panaginip na nagsasaad ng kawanggawa at pagbubuntis para sa mga bata . Maaaring ipahiwatig sa namatay na siya ay nasa langit o ang kumikitang kalakal, o hardin kung saan kinukuha ang mga prutas, o ang mahalagang kaalaman ng mga iskolar . Kung naglagay siya ng musk sa apoy tulad ng amber o lute, nag-bago siya sa kanyang relihiyon, o ang kanyang pera ay napunta sa katiwalian at naglagay ng isang bagay na wala sa lugar . At ang musk ay isang mangingibig, isang dalaga, o isang lalaki, at sinabi na : isang babae . At kung sino man ang magdala nito mula sa mga magnanakaw, siya ay maaaresto dahil ang amoy na amoy ay nagpapahiwatig ng nagdadala nito . At ang musk ay nangangahulugang musk dahil mas mahalaga ito kaysa sa ginto, at nagsasaad ito ng mabuting pamumuhay at mabuti para sa mga nangangamoy o nagmamay-ari nito . Ipinapakita nito ang kawalang-kasalanan ng akusado . Ang musk at bawat kadiliman ng pabango, tulad ng mga sibuyas at nutmeg, ay magsasaya at magagalak, at madurog ito ay isang magandang papuri .