Mealybug

Al-Duqiqi ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kasalukuyang kabuhayan, ang pahayag ng katotohanan at ang hitsura nito . At magpahinga pagkatapos ng pagod .