Uhog

Sa isang panaginip, siya ay isang lalaki, at kung nakikita niya na siya ay lumalabag, ang kanyang asawa ay manganganak ng isang babae . At kung nakatuon siya sa bahay ng isang tao, ikakasal siya mula sa bahay na iyon . At sinabi : Sinumang makakakita na siya ay lumabag, pagkatapos ay babayaran niya ang kanyang utang, o gagantimpalaan niya ang isang tao ng isang bagay na nagawa nila . At kung dumikit siya sa panyo niya, ipinagkanulo niya ang kanyang lingkod . Kung nakikita niya ang uhog sa kanyang ilong, kung gayon ang kanyang asawa ay buntis . At sinumang nakakita na siya ay guhitan at lumabas mula sa kanyang ilong ng isang hayop o isang ibon, sinaktan niya ang isang bata mula sa aking kapitbahayan sa kung ano ang iniugnay sa ibong iyon . At uhog, isang babala sa sakit, o isang sakit .