Barter

Si Barter ay, sa isang panaginip, isang pagmamalasakit sa kanya at nakakita siya ng kapalit ng kung ano ang mas mahusay kaysa sa kanya sa mundong ito at sa hinaharap .