Magaspang

Magaspang Kung ang isang tao ay nakikita sa kanyang pagtulog magaspang na damit, magaspang na kinakain, o magaspang na salita, at ang tagakita ay isa sa mayamang may-ari ng yaman, ipinapahiwatig nito ang pagkamatay ng kanyang posisyon, pagbabago ng kanyang mga kondisyon, at pagbawas ng kanyang kabuhayan . Maliban kung mas gusto nila iyon kaysa sa kanilang kabaitan, ipinapahiwatig nito ang kanilang kababaang-loob at paniniwala . At kung hindi nila ginusto iyon, ipinapahiwatig nito ang pagkasuklam ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat para sa kanila . Ang magaspang na pananalita ay nagpapalayo sa pagitan ng mga nagbubunyag .