Ang pinasadya

Ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pamilyar at kasunduan sa pagitan ng mga tao, at ang kanyang paningin ay maaaring ipahiwatig ang manunulat at ang kasunduan sa kasal . Ipinapahiwatig din ng kanyang paningin kung ano ang na-miss niya, o pinagsisisihan ang ginawa niya . At kung ang pinatahi ay tumahi para sa kanyang sarili, inaayos niya ang isang mundo para sa kanyang sarili sa Salah al-Din . At kung nakikita niya na kung manahi siya at hindi tumahi nang maayos, kung gayon nais niyang magkahiwalay na magtipon at hindi . At kung nakikita niya na kung nanahi siya ng damit para sa isang babae, magkakaroon siya ng problema .