Mga gulay, sumakanya nawa ang kapayapaan

Al-Khader, ang kapayapaan ay sumakaniya, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagiging mura pagkatapos ng mataas na presyo, pagkamayabong at kasaganaan ng mga pagpapala, at seguridad na nasa loob nito ng kalubhaan at pagkalungkot . Nakita niya ang kapayapaan ng Greens ay nasa kanya Vitoul at gumanap ng Hajj .