Sentry

Ang guwardiya ng kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng seguridad at kaligtasan, at ang nakatagong panalangin at kawanggawa ng isang tao mula kay Satanas at sa kanyang partido . Marahil ay itinuro niya ang aso sa aso sapagkat pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya at binabantayan ang mga ito mula sa mga dumukot sa kanila .