buntong hininga

Nakahinga siya ng maluwag Kung sinumang nakakita na ang isang lalaki ay nakahinga ng maluwag, habang gumagawa siya ng isang gawaing nagsisimula sa pag-aalala o kalungkutan . Para sa batang lalaki na humihinga ng maluwag, ipinapahiwatig nito na ginagawa niya kung ano ang sanhi ng kalungkutan .