Talim

Ang kalapastanganan ay nasa isang panaginip na proteksyon ng utang, kaya’t ang sinumang makakita dito ng kagandahan at kabutihan ay nasa utang . At sinumang nakakita na ang mga labi ng kanyang mga mata ay pumuti, ito ay nagpapahiwatig ng isang sakit na nakakaapekto sa kanya sa ulo, mata, o tainga . O pagkabingi .