Sumiklab

Si Zamzama ay nasa isang panaginip na isang pagpasok sa erehe .