ang buhangin

Kung nakikita ito ng buhangin sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang pagsusumikap para sa mga bata .