alipin

Ang pagkaalipin ay nangangahulugang sa isang panaginip tungkol sa isang tao na ang maka-mundong pangangasiwa ay nakakaimpluwensya sa mga tao . Si Nakhas, ang babaeng alipin, ay isang mabuting tao . At ang mga Mamluk Sikhs ay may-ari ng mabuti at masamang balita . At marahil ang pagpatay sa mga hayop ay itinuro sa mangangaso ng katuwiran . Ang alipin nakhas ay nasa mangingisda ng dagat .