Ostrich

Ang isang ostrich ay isang babaeng Arabe ng Bedouin sa isang panaginip, at ang madilim ay isang lalaking Bedouin Arab . Sinabi na : Ang avester ay isang pagpapala . Ang sumakay ng ostrich ay sumakay sa poste ng kabayo . Ang ostrich ay nagpapahiwatig ng bingi dahil hindi ito naririnig . Sinabi na : Ipinapahiwatig nito ang pagkamatay ng namatay mula sa pangalan nito . At kung sino man ang nakakita sa kanyang bahay ng isang tirahang ostrich sa mahabang panahon . At kung sino man ang makakita na siya ay pumatay ng ostrich, ikakasal siya sa isang maid .