Umiiyak

Ang paghikab sa isang panaginip ay imoralidad, at isang kilos na nagbibigay-kasiyahan sa diablo, tulad ng daing at katamaran sa pagdarasal . Ang paghikab sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng paglukso sa mga kalaban at gantimpala, at ang isang tao ay inuutusan na pigilan kung siya ay nasa panalangin bilang pag-iingat mula sa Diyablo . At maaaring ipahiwatig nito ang kalagayan ng isang tao, at maaaring ito ay isang sakit na kung saan hindi mapapagaling ang may-ari nito .