Nakikita ang isang mahusay na Sheikh

At sinumang makakakita sa isa sa kanila, sumakanila ang kapayapaan, na isang dakilang sheikh, kung gayon siya ay magiging pamamahinga para sa mga tao ng lugar na iyon .