Ang Pahayag ni Eliseo

At kung sino man ang makakita kay Elsa, ang kanyang mahirap na bagay ay mapadali .