Tenes

Si Tenes ay nasa isang panaginip na ang isang babae ay nagpanganak .