Karumihan

Ang karumihan ay ang sinumang nakikita sa isang panaginip na mayroon siyang karumihan, at mayroon siyang deposito, pagtitiwala, patotoo, utang o iba pa kaysa sa kung hindi siya babalik ay makasalanan, kaya’t ang paghuhugas ng karumihan ay lalabas mula sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang tiwala, at kung siya ay nalinis at nahugasan ang karumihan pagkatapos ay lumabas siya mula sa kasalanan at ang utang ay mananatili sa Kanya, at nagsisikap siyang matugunan ang kanyang mga pangangailangan, mabayaran ang kanyang utang at pagtitiwala, o ibalik ang kanyang deposito, at ang kanyang utang at pagtitiwala ay mananatili sa siya na walang kasalanan . Tingnan din ang Dirt .