Pagkaligtas

Ang paglaya ay ipinapahiwatig sa isang panaginip ang mga resulta ng mabubuting gawa tulad ng pag-aayuno o kawanggawa .