Gramatika

Ang Grammar ay nasa isang panaginip na nagpapahiwatig ng mabuting gawa at ang dahilan nito hangga’t nakadirekta ito sa panaginip .