Kintsay

Ang celery ay nasa isang pangarap na pera mula sa Sultan, at pinapayagan ito, na sinusundan ng mabuting papuri . At marahil ang kintsay ay ipinahiwatig na pagtataksil sapagkat ito ay nagmula rito, at marahil ay ipinahiwatig ang paglitaw ng mga lihim, pagkukunwari at gawa .