Ang booth

Ang kiosk ay nasa panaginip, at ang bawat puting pagkain ay nagpapahiwatig ng kabuhayan, maliban sa mush at sinigang, sapagkat sila ay nababagabag . At sinabing : Ang kiosk ay nagbigay ng kaunting sakit, at ang sinigang ng kiosk ay isang masamang tagagawa ng pera na may maraming pakinabang kung ito ay mayaman .