Pagtigil sa kasamaan

Ang pagtigil sa kasamaan ay nasa isang panaginip isang tanda ng pagsuko sa mga utos ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at tagumpay sa mga kaaway .