Ang Hazber

Si Hazbar ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kamangmangan, kawalang-kabuluhan, pagtataka, katigasan ng ulo, paglibot, at pagpapatuyo .