Kirmani at Aquarius

Tungkol sa Aquarius, sinabi ni al-Kirmani, ang isang Aquarius ay isang tao na kumukuha ng pera nang hindi nalalaman .