Mangangaral at ang alak

At si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Ang alak ay karaniwang ipinagbabawal na pera nang walang kahirapan, at sinabi na ito ay pera, pinahihintulutan o ipinagbabawal .~