Katabi ng Jerusalem

At kung sino man ang makakakita na siya ay malapit, ito ay isang paniniwala .