Moroccan at bawang

At sinabi ni Jaber al-Maghribi na ang bawang ay nagpapahiwatig ng kalungkutan, kalungkutan at pag-iyak, at kung nakita niya na kinakain niya ito, magiging mas kaunti ang pinsala nito .