Takong

At tungkol sa takong, lumalala ito mula sa pag-aalala at pagkabalisa sa isang kumain nito sa kanyang oras, at ang kanyang paningin ay mas magaan kaysa sa kinain niya ito, at kung ito ay sa ibang oras, kung gayon ito ay mas malubha at mas may kaalaman .