Labanan ang isang baboy

At kung sino man ang makakakita na nakikipaglaban siya sa isang baboy, siya ay nakikipaglaban sa isang masamang tao na walang kabutihan .