Ang Surat Al-Asr

Si Surat Al-Asr na sinumang magbanggit nito ay magiging matiyaga sa kanyang mga gawa . Sinabi ni Al-Kirmani na ang isang pagkawala ay maaabot sa kanya at hahantong sa pagtitiwala, at sinabi na ang isang bagay na mahirap at pagkatapos ay magiging madali ito . At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Tatanggap siya ng mabuti at tataas ang kanyang kabuhayan mula sa kalakal .~