Al-Talaq surah

Surat Al-Talaq: Sinumang magbasa nito ay makikipagtalo sa mga kababaihan sa mga tuntunin ng relihiyon . Sinabi ni Al-Kirmani na sa kanyang kurso ay isinasaalang-alang niya ang katotohanan at maingat siya doon. Sinasabing mayroong pagdududa sa pagitan ng pangitain at ng kanyang asawa, kaya’t napalampas niya ang kanyang sarili dahil sa kamangmangan . At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq: Ipinapahiwatig ang kanyang kasigasigan sa kanyang pamilya at ipinagbabawal ang dote .