Surat Al-Ra’d

Sinabi ni Surat Al-Raad na si Ibn Sirin, kung sino man ang magbigkas nito ay bibigkasin niya ito nang mas madalas, kung siya ay mula sa kanyang pamilya, kung hindi man ay papuri at tahil . Sinabi ni Al-Kirmani na ang kanyang pagsunod at mabuting gawa ay tumaas, at sinabing ligtas siya sa takot sa isang hari . Sinabi ni Jaafar al-Sadiq, marahil ay dumating ang kanyang deadline .