Al-Isra

Ang Surat Al-Israa, sinabi ni Ibn Sirin, ang sinumang magbigkas nito ay makakasama ng Lumikha at Lumikha, na may mataas na katayuan at dignidad, at maging isang mananampalataya na may paggalang at pagsuko . Sinabi ni Al-Kirmani na nagtagumpay siya sa mga taong hindi po siya galit at naabot ang kanyang layunin, at sinabing isang batang suwail ang lalapit sa kanya . Sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Siya ay malakas sa relihiyon at taos-puso sa paniniwala .~